Polish English Germany Italy France Rusia Ukraine
  Firma|
Oferta|
Galeria|
Referencje|
Kontakt|
Praca|
Pytania|
Do pobrania
Logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje na innowacje

Numer umowy o dofinansowanie: POIG.04.03.00­00­521/11­00
Tytuł projektu: Zakup i wdrożenie nowej technologii produkcji okien z PVC
Beneficjent: Okno Małgorzata Kempińska
Program Operacyjny: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007­2013
Oś priorytetowa: 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia
Działanie: 4.3 Kredyt technologiczny
Całkowity koszt netto realizacji Projektu: 1 803 580,00 PLN
Udział Unii Europejskiej: 1 262 506,00 PLN
Opis projektu: Celem projektu jest zakup i wdrożenie nowej technologii produkcji okien z PVC i wytwarzanie produktu o podwyższonych parametrach technicznych
Osoba do kontaktu w sprawie projektu: Milan Kempiński
e­mail: milan@oknobp.pl
Rozpoczęcie realizacji projektu: 09 grudzień 2011 r.
Zakończenie realizacji projektu: 31 grudzień 2012 r.
Linki do oficjalnych stron Unii Europejskiej oraz stron poświęconych PO IG: www.europa.eu/geninfo/atoz/pl/index_1_pl.htm
www.poig.gov.pl
www.mrr.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.forum.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.bgk.com.pl